هواده پدل ویل

هواده پدل ویل
میزان اکسیژن انتقالی 2/59 کیلوگرم در ساعت است که 36/3 درصد بیش از حد استاندارد می باشد که راندمان قدرت آن معادل 1/71 کیلوگرم اکسیژن در ساعت به ازای هر کیلو وات است که 36/8 درصد بیش تر از استاندارد می باشد.

هواده اسپلش

هواده اسپلش
استفاده از هواده اسپلش, ستوه آب شکسته شده و باعث ایجاد سطح تماس بیشتر آب با هوا می گردد. (هوادهی) افزایش سطح تماس بین آب و هوا باعث حل شدن مقادیر بیشتری از هوا داخل آب و از طرف دیگر انتقال گازهای مضر از آب به هوا کمک می کند. در صورت استفاده از اسپلش و تعویض مناسب میتوان بیش از 80 تا 85 درصد عوامل بیماری زا را از مزرعه دور ساخت و .

کمبوجت

کمبوجت
کمبوجت دستگاه هوادهی ایده آل برای استخرهای پرورش ماهی است که هوادهی و جریان سازی در استخر را بطور هم زمان انجام می دهد. هواده کمبوجت دارای محافظ پروانه می باشد که از برخورد پروانه دستگاه با ماهیان جلوگیری  می کند.

جارو شناوری استخر

جارو شناوری استخر
وسیله ای کارآمد با کاربری آسان برای نظافت انواع استخرهای پرورش ماهی می باشد . جاروب استخری نیاز به هواگیری نداشته و بدلیل شناور بودن دستگاه بر روی سطح آب ، استفاده از این دستگاه بسیار سهل و اسان شده است.

جاروی استخری

جاروی استخری
جاروی استخر از وسایل جانبی برای تمیز نگه داشتن آب استخر می باشد، که وظیفه جمع آوری و پاک سازی مواد معلق سنگین و ته نشین شده در آب استخر را بعهده دارد. با استفاده از جاروی استخری دیگر لازم نیست به علت جلبک گرفتن دیواره ها و کف استخر و هرنوع آلودگی ته نشین شده که توسط کفشور جمع آوری(در استخرهایی که دارای مدار تصفیه میباشند) نگردیده، آب استخر را خالی کنید

درام فیلتر

درام فیلترهداف استفاده از درام فیلتر : • هدف کلی استفاده از درام فیلتردر پرورش آبزیان استفاده مجدد از آب و افزایش تراکم ماهی در استخرهای پرورشی است. • طبق محاسبات انجام شده، با احیای مجدد آب و ایجاد شرایط زیست مناسب در استخرها، با تراکم بالا می توان مصرف آب را تا یک هفتادم کاهش داد که این خود در پرورش و فراگیر کردن آن در مزارعی که آب و زمین مختصری دارند، .